Elke werkdag bereikbaar tussen 08:30 en 18:00 073 - 20 32 017 [email protected]

Moeten de verzendkosten van het kerstpakket aangewezen worden in de vrije ruimte van de werkkostenregeling of zijn deze kosten vrijgesteld?

De verzendkosten van een geschenk dat voldoet aan de drie criteria van de kleine geschenkenregeling zijn vrijgesteld. Dit staat in het Handboek Loonheffingen, 4.12.1 Voordelen buiten de dienstbetrekking.

Het gaat om de volgende drie voorwaarden:

  1. Je geeft een persoonlijke attentie in situaties waarin ook anderen zo’n attentie zouden geven.
  2. Je geeft geen geld of een waardebon.
  3. De factuurwaarde (inclusief btw) van de attentie is maximaal €25. Eventuele bezorgkosten hoef je niet mee te tellen als die kosten op de factuur zijn gespecificeerd of apart zijn gefactureerd.

Je hoeft de verzendkosten van zo’n klein geschenk niet op te nemen in de vrije ruimte. Dat geldt bijvoorbeeld voor bloemen. De kleine geschenkenregeling trekt het geschenk uit de relatie werkgever-werknemer en daarom is het geen loon en dus vrijgesteld.

Kerstpakket en verzendkosten

De verzendkosten voor het toesturen van een kerstpakket (of chocoladeletter of chocolade paaseitjes) is echter een ander verhaal. Deze vallen niet onder de kleine geschenkenregeling en daarom telt zowel de waarde van het kerstpakket (of letter of eitjes) als de bijkomende verzendkosten mee als loon.

Ten laste van vrije ruimte

Beiden komen dan ook ten laste van de vrije ruimte, aangezien een kerstpakket niet via het loon van de werknemer belast zal worden. Of de verzendkosten apart gemaakt/gefactureerd worden of niet speelt hierbij geen rol. Het blijft toewijzen aan de vrije ruimte.

Bron: 6 november 2020 door Salaris Vanmorgen