Elke werkdag bereikbaar tussen 08:30 en 18:00 073 - 20 32 017 info@salarisvoorjou.nl

Een wettelijk recht op een vrije dag op een bepaalde feestdag is er niet. En hoe zit het met de compensatie voor een parttimer met minder vrije feestdagen?

Bevrijdingsdag is weer voorbij en daarna volgen nog Hemelvaartsdag en Pinksteren. Dit zijn officiële feestdagen, maar dat betekent niet automatisch dat een werknemer vrij is op deze dagen.

Feestdagen in 2022

Een overzicht van de officiële feestdagen in Nederland in 2022:

  • Nieuwjaarsdag: zaterdag 1 januari 2022
  • Goede vrijdag: vrijdag 15 april 2022
  • Pasen (eerste en tweede paasdag): zondag 17 en maandag 18 april 2022
  • Koningsdag: woensdag 27 april 2022
  • Bevrijdingsdag: donderdag 5 mei 2022
  • Hemelvaartsdag: donderdag 26 mei 2022
  • Pinksteren (eerste en tweede pinksterdag): zondag 5 juni en maandag 6 juni 2022
  • Kerstmis (eerste en tweede kerstdag): zondag 25 en maandag 26 december 2022

Recht op vrije dag?

In geen enkele wet is vastgelegd dat bepaalde feestdagen vrije dagen zijn voor werknemers. Er is dus geen wettelijk recht op een vrije dag op een bepaalde feestdag. In de cao of arbeidsovereenkomst staat of een werknemer vrij is op feestdagen.

Compensatie feestdag?

De feestdagen vallen elk jaar op verschillende weekdagen, maar relatief gezien het vaakst op een maandag. De werkgever moet hier rekening mee te houden. Dit kan onder meer door een jaarurensysteem in te voeren. Met het jaarurenstysteem krijgt iedere werknemer naar rato van het aantal uren dat de werknemer per week werkt hetzelfde aantal vrije (feest)dagen.

Bron: 12 april 2022 door Salaris Vanmorgen