Elke werkdag bereikbaar tussen 08:30 en 18:00 073 - 20 32 017 info@salarisvoorjou.nl

In een wijziging van het Besluit Wfsv is een extra voorwaarde toegevoegd om de lage WW-premie te mogen afdragen. Dit betekent dat werkgevers de lage WW-premie mogen afdragen als sprake is van een arbeidsovereenkomst (I) voor onbepaalde tijd (II) die schriftelijk is vastgelegd, (III) die geen oproepovereenkomst is en (IV) waarin geen sprake is van meerdere arbeidsomvangen.

Met de extra voorwaarde wordt per 1 januari 2023 geregeld dat voor arbeidsovereenkomsten waarin meerdere arbeidsomvangen zijn overeengekomen, de hoge WW-premie geldt.

Op de hoofdregel zijn drie uitzonderingen opgenomen:

  1. eenmalige tijdelijke urenuitbreiding;
  2. structurele aanpassing arbeidsduur;
  3. eenmalige vermindering arbeidsomvang.

De gevolgen van de wijziging van het Besluit Wfsv voor de WW-premie worden hierna aan de hand van zes voorbeelden toegelicht.

Voorbeeld 1. Uren elke zomer uitgebreid – hoge WW-premie

Werkgever en werknemer sluiten een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voor 24 uur per week. Hierin komen zij overeen dat de werknemer ieder jaar in de zomermaanden 32 uur per week zal werken. In dit geval is sprake van meerdere arbeidsomvangen in de arbeidsovereenkomst. De uren worden elke zomer uitgebreid, zodat geen sprake is van een eenmalige tijdelijke uitbreiding van de arbeidsomvang.

In dit geval is de werkgever vanaf het moment dat deze meerdere arbeidsomvangen zijn overeengekomen over alle verloonde uren de hoge WW-premie verschuldigd. Dit geldt dus het hele jaar doorlopend en over de volledige arbeidsovereenkomst en niet alleen over de periode in de zomermaanden wanneer de uren worden uitgebreid.

Voorbeeld 2. Eenmalige tijdelijke urenvermindering – lage WW-premie

Werkgever en werknemer sluiten een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voor 24 uur per week. Werkgever en werknemer komen overeen dat werknemer in de maanden december tot en met maart tijdelijk 16 uur per week zal werken. Dit betreft een eenmalige tijdelijke urenvermindering, want vanaf april geldt weer de vaste arbeidsomvang van 24 uur per week. Omdat het hier om een eenmalige tijdelijke vermindering van de arbeidsomvang gaat, mag de werkgever in de maanden december tot en met maart de lage WW-premie blijven toepassen.

Voorbeeld 3. In zomermaanden minder uren – hoge WW-premie

Werkgever en werknemer sluiten een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voor 24 uur per week. Hierin komen zij overeen dat de werknemer elk jaar in de maanden juni tot en met augustus tijdelijk 8 uur per week werkt. In dit geval is sprake van meerdere arbeidsomvangen in de arbeidsovereenkomst. De uren worden elk jaar tijdelijk verminderd, zodat geen sprake is van een eenmalige tijdelijke urenvermindering.

In dit geval is de werkgever vanaf het moment dat deze meerdere arbeidsomvangen zijn overeengekomen over alle verloonde uren de hoge WW-premie verschuldigd. Dit geldt dus het hele jaar doorlopend en over de volledige arbeidsovereenkomst en niet alleen over de maanden juni tot en met augustus wanneer de uren worden verminderd.

Voorbeeld 4. Eenmalige urenuitbreiding in juli en augustus – hoge WW-premie

Werkgever en werknemer sluiten een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voor 24 uur per week. Ze komen op 1 mei overeen dat in juli en augustus de arbeidsomvang wordt uitgebreid naar 40 uur per week. Vanaf september gaat de arbeidsomvang weer terug naar 24 uur per week.

Als deze wijziging wordt gerealiseerd door middel van een schriftelijke wijziging van de arbeidsovereenkomst is sprake van een eenmalige tijdelijke uitbreiding van de arbeidsomvang voor de periode juli en augustus. Hierdoor geldt in juli en augustus voor alle verloonde uren (dus over de volledige arbeidsovereenkomst) de hoge WW-premie.

Vanaf september geldt dat er voor de resterende duur van de arbeidsovereenkomst geen sprake meer is van meerdere arbeidsomvangen en mag de lage WW-premie weer worden toegepast.

Voorbeeld 5. Meerdere arbeidsomvangen tot juni: hoge WW-premie

Werkgever en werknemer sluiten een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voor 24 uur per week. Op 1 januari komen zij twee tijdelijke uitbreidingen van de arbeidsomvang overeen. Het betreft een urenuitbreiding gedurende de maand maart en een urenuitbreiding gedurende de maand juni. Daarna bedraagt de arbeidsomvang weer voor de resterende duur van de arbeidsovereenkomst 24 uur per week.

Op 1 januari is sprake van meerdere arbeidsomvangen in de arbeidsovereenkomst, namelijk in maart en in juni. Omdat sprake is van meer dan een eenmalige tijdelijke uitbreiding van de arbeidsomvang, valt deze situatie niet onder uitzondering 2 (één tijdelijke urenuitbreiding).

Doordat per 1 januari sprake is van meerdere arbeidsomvangen in de arbeidsovereenkomst geldt vanaf januari tot en met juni de hoge WW-premie.

Vanaf 1 juli bevat de arbeidsovereenkomst voor de resterende duur één vaste arbeidsomvang. Dit betekent dat werkgever vanaf juli de lage WW-premie weer mag toepassen.

Voorbeeld 6. Structurele uitbreiding arbeidsomvang: lage WW-premie

Werkgever en werknemer sluiten een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voor 24 uur per week. Op 1 januari komen zij schriftelijk voor onbepaalde tijd een structurele uitbreiding van de arbeidsomvang naar 32 uur per week overeen. Deze uitbreiding treedt in werking op 1 maart en geldt voor de resterende periode van arbeidsovereenkomst.

Van 1 januari tot 1 maart is er sprake van meerdere arbeidsomvangen in de arbeidsovereenkomst. De werkgever mag over de gehele periode de lage WW-premie blijven toepassen, omdat deze uitbreiding voor onbepaalde tijd is en een structureel karakter heeft.

 

Wijziging van het Besluit Wfsv en het Besluit nadere regels oproepovereenkomsten.

Bron: 2 maart 2022 door Salaris Vanmorgen