Elke werkdag bereikbaar tussen 08:30 en 18:00 073 - 20 32 017 info@salarisvoorjou.nl
Compensatie transitievergoeding definitief per 1 april 2020

Heeft u een werknemer ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid? Was die werknemer bij het eindigen van het dienstverband nog arbeidsongeschikt, en heeft u hem een transitievergoeding betaald? Dan kunt u vanaf 1 april 2020 compensatie aanvragen voor deze vergoeding. Dit kan ook met terugwerkende kracht bij dienstverbanden die zijn geëindigd vanaf 1 juli 2015.

Om de compensatie aan te vragen gelden alle volgende voorwaarden:

  • De arbeidsovereenkomst is (deels) geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
  • De werknemer was bij het eindigen van het dienstverband nog ziek.
  • U betaalde hem een transitievergoeding waar hij recht op had.
Hoe vraag je de compensatie transitievergoeding aan?

Voor het aanvragen van compensatie van de transitievergoeding vult u een digitaal formulier in. Dit formulier ‘Aanvraag compensatie transitievergoeding’ staat vanaf 1 april 2020 in het werkgeversportaal op uwv.nl. U logt met eHerkenning in op het werkgeversportaal.

Voor meer informatie kunt u terecht op https://www.uwv.nl/werkgevers/werkgever-en-ontslag/na-ontslag/detail/compensatie-transitievergoeding-bij-ontslag-langdurige-arbeidsongeschiktheid