Elke werkdag bereikbaar tussen 08:30 en 18:00 073 - 20 32 017 info@salarisvoorjou.nl

Het formulier ‘Aanvraag compensatie transitievergoeding’ staat vanaf 1 april 2020 in het werkgeversportaal op uwv.nl. Je logt in met eHerkenning.

Je kunt met ingang van 1 april 2020 compensatie aanvragen voor de betaalde transitievergoeding na ontslag van de langdurige arbeidsongeschikte werknemer. Dit kan ook met terugwerkende kracht bij dienstverbanden die zijn geëindigd vanaf 1 juli 2015.

Verplichte documenten
Bij de aanvraag moet je in ieder geval een aantal verplichte documenten meesturen:
– de arbeidsovereenkomst;
– bewijs einde arbeidsovereenkomst;
– berekening hoogte transitievergoeding;
– 2 specifieke loonstroken;
– bewijs en datum betaling transitievergoeding.

Hoogte compensatie
De compensatie van de transitievergoeding kan niet hoger zijn dan het vastgestelde maximumbedrag (€ 83.000 in 2020), behalve als het jaarsalaris van de werknemer hoger was dan dit bedrag. De compensatie zal meestal lager zijn dan de betaalde transitievergoeding.

De regeling over compensatie van de transitievergoeding noemt een tweede maximum: loon dat de werkgever heeft betaald tijdens 2 jaar ziekte. Dit tweede maximum is nog niet in werking getreden. Het ontvangen loon tijdens de 2 jaar ziekte van de werknemer is daarom niet van invloed op de hoogte van de compensatie.

Bron: 4 maart 2020 door Salaris Vanmorgen